Maine Coon na kovanicama

Numizmatika je znanost koja se bavi proučavanjem starog i suvremenog kovanog novca kao predmetima od povijesnog, kulturnog i umjetničkog značenja. More